Rìa ren

Rìa ren
Chi tiết sản phẩm

Việc sử dụng của ren rìa sớm nhất về curtain, sau đó bởi vì các vật liệu ren rìa càng khôn ngoan, sau đó nó được sử dụng trên quần áo. Ren rìa là được sử dụng rộng rãi nhất trong một loạt các vật liệu, các tài liệu chủ yếu bao gồm rayon, polyester, bông, thỏ lông, da, vv. Ren rìa là đa dạng, có nhiều phong cách, stereo cảm giác là mạnh mẽ, thường được sử dụng trong một vị trí nổi bật trong quần áo, do sản xuất thời gian rất ngắn và đầu ra rất lớn, do đó, giá của nó là một chút thấp, phù hợp cho sản xuất hàng loạt.

Yêu cầu thông tin
[[ImgSrc-PhoneChat]]