Lưới ren

Lưới ren
Chi tiết sản phẩm

Như tên của nó, nó sử dụng vải lưới để ren, nhưng hiện nay không phải là giống như những gì chúng ta thường thấy net vải, không phải trong các hình thức của một mạng lưới. Giống như ren, ren lưới cũng là một loại ren, nhưng lợi thế của ren lưới là mỏng và sexy. Mặc dù mỏng, lưới ren stereo giác là mạnh mẽ. Ren lưới được thực hiện bởi máy, theo các thiết lập ban đầu của tác phẩm nghệ thuật, đặt nó trong máy, ren lưới có cơ bản đúc, sau đó nhuộm, thiết lập, cắt thành miếng cho lô hàng.

Yêu cầu thông tin
[[ImgSrc-PhoneChat]]